CSR_01-Thum.jpg
โครงการ CSR : คืนความสุขให้กับน้อง ๆ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

J22-tb.JPG
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
อำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

b21-tb.JPG
ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ch_01_tm.jpg
ร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล